Hållbarhet

Som Nordens ledande distributör av lösgodis har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder och konsumenter.

Vi ställer höga krav på våra leverantörers produkter gällande kvalitet, livsmedelssäkerhet samt de råvaror och tillsatser som används.

Vi arbetar för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet, våra konsulenter är utbildade i hygien- och livsmedelssäkerhet och följer tydliga rutiner för rengöring och service i butik. De leverantörer som producerar produkterna vi säljer ska arbeta efter en erkänd livsmedelsstandard och vara tredjepartscertifierade.

För att säkerställa att vi, våra kunder och konsumenter kan känna trygghet gällande livsmedelssäkerhet tas regelbundna stickprov från sortimentet i butiker som skickas på mikrobiologisk analys.

För oss är det viktigt att alla ska känna glädjen av att fritt kunna välja sitt favoritgodis och att veta att sortimentet är noga utvalt och tillverkat enligt höga krav på produktionsmetoder och råvaror. För att kunna bli leverantör till oss måste man underteckna och följa vår uppförandekod som anger vilka krav vi ställer på socialt ansvar och miljöansvar.

Vår uppförandekod anger att våra leverantörer har ett ansvar att i sin tur följa upp arbetsvillkor och andra delar av koden gentemot sina underleverantörer. Detta är särskilt viktigt gällande olika råvaror som ingår i sortimentet, däribland kakao, socker, palmolja och olika snacks som till stor del produceras i utvecklingsländer där det finns utmaningar gällande bl.a. arbetsvillkor och miljöpåverkan.

Vi har också ett ansvar när det gäller sockermängden i våra produkter och att tillsammans med leverantörer, kunder och konsumenter verka för ett balanserat intag av godis tillsammans med en god kosthållning i övrigt. Detta är viktigt inte minst för barn och ungdomars konsumtion. Vårt sortiment innehåller ett stort antal godisvarianter och naturliga snacks och vår ambition är att, i dialog med våra tillverkare, successivt under de kommande åren kunna erbjuda nya produkter med lägre sockerhalt och alternativa sötningsmedel.

Målet är att kunna erbjuda ett brett alternativ som passar alla smaker och önskemål gällande både smak och ingredienser vilket inte minst är viktigt för olika grupper med särskilda behov och önskemål på grund av allergier, intoleranser eller andra kostönskemål.

Förutom livsmedelssäkerhet, allmänna kvalitetskrav och krav på justa arbetsvillkor på Candyking och hos våra leverantörer arbetar Candyking med hållbarhetsfrågor gällande till exempel ansvarsfull marknadsföring och effektiva transporter.

Candyking ingår i Cloetta Group.

För att läsa mer om Corporate Responsibility, besök https://www.cloetta.com/sv/corporate-responsibility/