Vår verksamhet

Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien, Irland och Polen. Candyking, som idag finns på fler än 10 000 försäljningsställen, erbjuder butiker ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster.

Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen, Premiyum och Candyking Favourites. Candyking är även den ledande lösviktsaktören inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrot’s.

Candyking har ingen egen tillverkning. Med sin ”shop-in-shop”-lösning drar Candyking nytta av sin omfattande kunskap inom kategorihantering och kan på så sätt erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa konfektyr- och natursnacksprodukter, specialanpassade ställ och värdeskapande merchandisingtjänster.

Genom att ha centraliserade funktioner för inköp och marknadsföring möjliggör Candykings flexibla affärsmodell för Bolaget att anpassa utbudet efter lokala efterfrågan och specialanpassa erbjudandet för att svara mot specifika kundbehov med bibehållen lönsamhet.

Som ett resultat av goda relationer med sina leverantörer kan Candyking tillhandahålla ett heltäckande sortiment omfattande flera hundra konfektyrprodukter och mer än 100 naturgodisprodukter. Sortimentet uppdateras regelbundet för att fortsätta att locka kunder och svara mot både kunders och konsumenters varierande preferenser i olika geografiska områden.

Candyking är sedan 28 april 2017 ägd av Cloetta. För mer information besök www.cloetta.com